تحقیق اکراه

دانلود تحقیق اکراه

تحقیق اکراه

تحقیق-اکراه

دانلود تحقیق در مورد اکراه،
در قالب word و در ۶۳ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مقدمه
۱- تعریف اکراه
۱-۱- تعریف لغوی
۱-۲- تعریف اصطلاحی
۲- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
۱- ارکان اکراه
۱-۱- وجود مکره بالفتح
۱-۲- وجود مکره با کلر
۱-۳- تهدید و اکراه
۱-۴- قلمرو اکراه
۲-عناصر اکراه
۲-۱- انجام عمل
۲-۲- موثر بودن تهدید
۲-۳- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید
۲-۴- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور
۲-۵- انحصار تهدید به جان، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او
۲-۶- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید
۲-۷- علت عمده عقد بودن ترس ناشی از تهدید
۲-۸- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه
۳- مقایسه اکراه بااجبار
۳-۱- تعریف اجبار
۳-۲- تفاوت اجبار واکراه
۴- مقایسه اکراه با اضطرار
۴-۱- تعریف اضطرار
۴-۲- ارکان اضطرار
۴-۳- تفاوت اکراه بااضطرار
۴-۴- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن
اول) وضعیت حقوقی عقد مکره
۱- نظریه بطلان عقد مکره
۱-۱- نظریه اول
۱-۲- نظریه دوم
۲- نظریه عدم نفوذ عقد مکره
۲-۱- نظریه اول
۲-۲- نظریه دوم
۳ تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره
دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی
۱- نظریه نقل 
۲- نظریه کشف 


چکیده تحقیق:
تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن. کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور. در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده. 

۱-۲ تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد. 
۱-۲-۱- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد ۲۰۲ الی ۲۰۶ می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید. 
۱-۲-۲- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد. 
۱-۲-۳- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری. 
۱-۲-۴- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد. 
۱-۲-۵- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. 
۱-۲-۶- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید. 
۱-۲-۷- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد. 
۱-۲-۸- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده. 
۱-۲-۹- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x