تحقیق انگیزش

دانلود تحقیق انگیزش

تحقیق انگیزش

تحقیق-انگیزش

 دانلود تحقیق در مورد انگیزش،
در قالب word و در ۱۳ صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
فرآیندی که طی آن افراد شدت، جهت، پافشاری در مورد تلاشهای جهت دستیابی به یک هدف.

می توان انگیزش را در قالب و برحسب رفتار عملی تعریف کرد. کسانی که تحریک شوند، نسبت به کسانی که تحریک نشوند، تلاش بیشتری می‌نمایند.

انگیزش، تمایل به انجام کار است و در گرو توانایی فرد، تا بدان وسیله نوعی نیاز تأمین گردد. در اصطلاح فنی ما، نیاز  به معنی نوعی کسر و کمبود روانی و فیزیولوژیک است که می تواند دستاورد خاصی را جذب نماید.

هر قدر تنش بیشتر باشد، فعالیت بیشتری می کنند تا از آن رهایی یابند.

نخستین نظریه های انگیزش:
دهه ۱۹۵۰ یکی از دوره های بسیار پربار، از نظر ارائه مفاهیم انگیزش بود. در این دسه سه نظریه ویژه ارائه شد. از نظریه سلسله مراتب نیازها، نظریه های x و y و نظریه انگیزش- بهداشت.

۱) آنها سنگ زیر بنای نظریه هایی هستند که در این سالها ارائه شده اند.

۲) در مرحله عمل و در سازمانها، مدیران برای توجیه انگیزه کارکنان خود از این نظریه‌ها و اصطلاحات فنی مربوط به آن استفاده می کنند.

نظریه سلسله مراتب نیازها (۱) که به وسیله آبراهام مزلو ارائه شد، از مشهورترین نظریه های انگیزش است.

۱- فیزیولوژی که شامل گرسنگی، تشنگی، پناهگاه و سایر نیازهای فیزیکی می شود.
۲- ایمنی که شامل امنیت و محفوظ ماندن در برابر خطرات فیزیکی و عاطفی می شود.
۳- اجتماعی که شامل عاطفه ، تعلق خاطر و دوستی می شود.
۴- احترام که این نیاز به دو بخش تقسیم می شود: درونی و برونی. احترام درونی شامل حرمت نفس، خودمختاری و پیشرفت؛ و احترام برونی شامل پایگاه، مقام، شهرت و جلب توجه می شود
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x