برق · دسامبر 26, 2020 0

تحقیق انواع رادار و کاربرد آنها

رای post

دانلود دانلود دانلود دانلود تحقیق انواع رادار و کاربرد آنها

فایل قابل ویرایش تحقیق انواع رادار و کاربرد آنها , ورد تحقیق انواع رادار و کاربرد آنها

آنتن گیرنده انرژی برگشتی را دریافت و به گیرنده می دهد در گیرنده بر روی انرژی برگشتی عملیاتی، برای تشخیص وجود هدف و تعیین فاصله و سرعت نسبی آن، انجام می‌شود

توضیحات مختصر در مورد تحقیق انواع رادار و کاربرد آنها

تحقیق انواع رادار و کاربرد آنها

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x