تحقیق آمار رابطه بین سن اسب و علوفه مصرفی آن

دانلود تحقیق آمار رابطه بین سن اسب و علوفه مصرفی آن

تحقیق آمار رابطه بین سن اسب و علوفه مصرفی آن

تحقیق-آمار-رابطه-بین-سن-اسب-و-علوفه-مصرفی-آن

دانلود تحقیق آمار با موضوع رابطه بین سن اسب و علوفه مصرفی آن،
در قالب word و در ۱۳ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

جدول شماره ۱- فراوانی داده ها
بررسی سن اسب ها
جدول شماره ۲- فراوانی سن اسب ها
نمودار میله ای نمودار سن اسب ها
نمودار دایره ای فراوانی سن اسب ها
بررسی وزن علوفه مصرفی اسب ها
فراوانی وزن علوفه مصرفی اسب ها
نمودار میله ای فراوانی وزن علوفه مصرفی اسب ها
نمودار دایره ای وزن علوفه مصرفی اسب ها
نمودار چند بر فراوانی وزن علوفه مصرفی اسب ها
بررسی وزن علوفه مصرفی اسب ها با سن ان ها
محاسبات واریانس وزن علوفه مصرفی اسب ها
محاسبات واریانس سن اسب ها
ضریب همبستگی بین سن اسب ها و وزن علوفه مصرفی آن


شرح مختصر تحقیق:
 ما برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود، به باشگاه سوار کاری رخش واقع در مشهد ابتدای اتوبان مشهد- باغچه مراجعه کردیم. انتخاب این مرکز به عنوان مکان انجام مطالعه به صورت غیر تصادفی بوده است. جامعه مورد مطالعه ما تمام اسب هایی هستند که در ۳ روز اول اردیبهشت در این مجموعه بودند. دامنه زمانی  مطالعه ۳ روز اول اردیبهشت است.

به علت عدم امکان بررسی همه اسب ها، ما تمام اسب ها را وارد مطالعه نکرده ایم و به صورت تصادفی، تعدادی از اسب  ها را مورد بررسی قرار دادیم. تعداد اعضای جامعه ما ۴۰ اسب  بود که از بین آن ها،  29 اسب وارد مطالعه ما شد. ما در جدول شماره ۱، به  هر اسب و علوفه مصرفی آن یک شماره اختصاص داده ایم.
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x