علوم اجتماعی · دسامبر 26, 2020 0

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

رای post

دانلود دانلود دانلود دانلود بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

فایل قابل ویرایش بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس , ورد بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

ما از روند انقلابی چه معنایی را در نظر می گیریم ؟ در معناییی كه این اصطلاح را به كار می بریم ، انقلاب عبارت از عصیان جمعی ناگهانی و شدیدی است كه قصد آن واژگونی قدرت یا رژیمی و دگرگونی وضعیت معینی است

توضیحات مختصر در مورد بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x