اقتصاد · دسامبر 26, 2020 0

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

رای post

دانلود دانلود دانلود دانلود بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

فایل قابل ویرایش بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی , ورد بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 كشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود

توضیحات مختصر در مورد بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x