تاریخ و ادبیات · دسامبر 26, 2020 0

بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی

رای post

دانلود دانلود دانلود دانلود بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی

فایل قابل ویرایش بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی , ورد بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی

بحران افسارگسیخته ای كه از اواسط دهه 1970 بنیانهای اقتصاد و جامعه شوروی را به لرزه درآورد تجلی ناتوانی ساختاری دولت سالاری و ضعف نسخه صنعت گرایی شوروی برای تضمین گذار به جامعه اطلاعات بود

توضیحات مختصر در مورد بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی

بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x