آموزش نرم افزار ای ویوز (eviews)

دانلود آموزش نرم افزار ای ویوز (eviews)

آموزش نرم افزار ای ویوز (eviews)

آموزش-نرم-افزار-ای-ویوز-(eviews)

دانلود آموزش نرم افزار ای ویوز (eviews)،
در قالب pdf و در ۱۳ صفحه.

توضیحات:
نرم افزار eviews، از معروف ترین نرم افزارهای اقتصادسنجی محسوب می شود که برای تجزیه و تحلیل داده های آماری، مورد استفاده فراوان قرار می گیرد. 

این فایل شامل پنج بخش به صورت زیر می باشد:
آموزش وارد کردن داده ها در نرم افزار eviews
تخمین معادله به روش ols با استفاده از نرم افزار eviews
آموزش تحلیل مقادیر جدول ضرایب معادله در نرم افزار eviews
آموزش آزمون محدودیت بر روی ضرایب  در نرم افزار eviews
آموزش آزمون خودهمبستگی(LM) وروشهای رفع آن با استفاده از نرم افزار eviews
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x