آزمون تصور از خود بک Beck Self-Concept Test (BSCT)

دانلود آزمون تصور از خود بک Beck Self-Concept Test (BSCT)

فایل قابل ویرایش آزمون تصور از خود بک Beck Self-Concept Test (BSCT) , ورد آزمون تصور از خود بک Beck Self-Concept Test (BSCT)


آزمون تصور از خود بک Beck Self-Concept Test (BSCT)

آزمون تصور از خود بک Beck Self-Concept Test (BSCT)

آزمون-تصور-از-خود-بک-beck-self-concept-test-bsct-

آزمون تصور از خود بک Beck Self-Concept Test (BSCT)

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل 13 صفحه

شرح مختصر فایل

تصور از خود همان ادراک از خویشتن است. به عبارت دیگر تصور از خود یک نقطهنظر عینی از مهارتها، خصوصیات و تواناییهایی است که فرد از خود دارد. برای ارزیابی تصور از خود روشها و پرسشنامههای مختلفی تهیه شده است. ویژگی شخصیتی که در این مقیاسها مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از توانایی ارایه مفهومی از خود.

یکی از روشهای رایج برای بررسی تصور از خود، تست تصور از خود بک است. این آزمون که درسال 1978 توسط بک و استیر و براساس نظریه شناختی بک تهیه گردیده است دارای 25 ماده است. 25 ماده مقیاس تصور از خود عبارتند از: قیافه، معلومات، آزمندی، بذلهگویی، هوش، محبوبیت، جاذبه جنسی، شخصیت، تنبلی، خودخواهی، وضع ظاهر، خوشخلقی، استقلال، مرتب و پاکیزه بودن، موفقیت، مهربانی، یادگیری، حسادت، سختکوشی، توانایی خواندن، به اتمام رساندن کارها، هشیاری از خود، ورزشکاری، بیرحمی.

براساس تحقیقات بک و همکاران (1992) این مقیاس 5 جنبه از ویژگیها را مورد بررسی و اندازهگیری قرار میدهد که عبارتند از: توانایی ذهنی، کارآمدی شغلی، جذابیت جسمانی، مهارتهای اجتماعی، عیبها و حسنها. به عقیدهی مؤلفان نحوهی توصیف افراد در زمینههای فوق با یکدیگر متفاوت است.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد آزمون تصور از خود بک Beck Self-Concept Test (BSCT)

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود آزمون تصور از خود بک Beck Self-Concept Test (BSCT) , سایت آزمون تصور از خود بک Beck Self-Concept Test (BSCT) , خرید آزمون تصور از خود بک Beck Self-Concept Test (BSCT) , دانلود رایگان آزمون تصور از خود بک Beck Self-Concept Test (BSCT) , فایل آزمون تصور از خود بک Beck Self-Concept Test (BSCT)